dcsimg Statusrapport 2012 - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Statusrapport 2012

Statusrapporten for Hjemløsestrategien for 2012 er nu klar.

 
SAND-billede 3 af Holger E. Henriksen

Statusrapporten for Hjemløsestrategien for 2012 giver en status for de foreløbige resultater i forhold til indfrielsen af strategiens målsætninger og metodearbejdet i kommunerne. Som supplement til statusrapporten kan hentes en bilagsrapport, der indeholder en række uddybende analyser.

Du kan finde de årlige statusrapporter her

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S