dcsimg Erfaringsudveksling - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erfaringsudveksling

Her på siden vil du kunne udveksle erfaringer med andre, der arbejder med Hjemløsestrategien. Der er et forum for Housing First, samt et hver metode. Derudover er der også oprettet et generelt forum til alt det, der ikke hører til i nogle af de andre forums.

 
SAND-billede 7 af Holger E. Henriksen
 

Forums:

  1. Generelt
  2. Housing First
  3. ACT
  4. CTI
  5. CM
  6. Udredning og plan
  7. God løsladelse
  8. Opsøgende og kontaktskabende

Alle forums er under udarbejdelse.

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S