dcsimg Metodebeskrivelser - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodebeskrivelser

Læs mere om de udarbejdede metodebeskrivelser og erfaringsopsamling herunder.

 
Sundholm
 

Som en del af Hjemløsestrategien er der udarbejdet metodebeskrivelser for de tre bostøttemetoder ICM, CTI og ACT. Herudover er der lavet en opsamling af erfaringer fra de Opsøgende og Kontaktskabende Indsatser.

Materialerne kan hentes nedenfor. 

Metodebeskrivelse ICM  
Bilag 1
Bilag 2  

Metodebeskrivelse CTI  
Bilag 1  
Bilag 2  
Bilag 3  

Metodebeskrivelse ACT  

Erfaringsopsamling Opsøgende og Kontaktskabende Indsatser

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S