dcsimg Housing first - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Housing first

Hjemløsestrategien tager afsæt i en såkaldt ’Housing First’-tilgang. Herunder kan du læse lidt mere om, hvad denne tilgang går ud på.

 
SAND-billede af Holger E. Henriksen
 

Erfaringer fra andre lande peger på, aten tidlig boligløsning for hjemløse kan være med til at stabilisere livssituationen for borgere med hjemløshed som problem. Forudsætningen er dog, at boligløsninger for hjemløse kombineres med andre former for social støtte alt efter den enkeltes konkrete problemer og behov. Antagelsen bag Housing First-tilgangen er, at ved at løse boligproblematikken for den enkelte kan man opnå en stabilisering af den pågældendes situation, både hvad angår boligsituationen, men også med hensyn til øvrige sociale problemer. Målsætningen for Housing First-tilgangen er med andre ord, at man meget hurtigt arbejder på en permanent boligløsning til den hjemløse i kombination med den fornødne sociale støtte. Det understreges dog også, at:

  • Housing First ikke kan stå alene som indsats på området, men skal understøttes af tilknyttedeindsatser, der kan bidrage til at håndtere de enkelte borgeres problemer.
  • Bolig og støttetilbud skal være målrettede og individualiserede mod den enkeltes konkrete behov.
  • Det er vigtigt, at der i løsningen også er fokus på borgerens økonomi.
© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S