dcsimg Kommunerne i hjemløsestrategien - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommunerne i hjemløsestrategien

Hjemløsestrategien omfatter alt i alt 17 kommuner. Kommunerne er opdelt i to grupper – strategikommunerne og bostøttekommunerne. Der er henholdsvis otte strategikommuner og ni bostøttekommuner.

 
SAND-billede 4 af Holger E. Henriksen
 

De otte aftalekommuner er valgt på baggrund af, at de er blandt de kommuner i Danmark, der har de største problemer med hjemløshed. De otte aftalekommuner arbejder til sammen med alle metoderne, og indsatserne dækker de fire målsætninger i Hjemløsestrategien. Bostøttekommunerne er en række kommuner, som arbejder med de to bostøttemetoder, CTI og Case management. Kommunerne blev udvalgt på baggrund af ansøgninger og er startet med indsatserne i sommeren 2010.

Aftalekommunerne har hver især udarbejdet en hjemløseplan. I disse planer redegør kommunerne for, hvilke indsatser de vil arbejde med, samt hvordan disse indsatser bidrager til at nå målsætningerne i Hjemløsestrategien, og i sidste ende nedbringe hjemløsheden i kommunen. Tabellerne nedenfor giver et overblik over hvilke af Hjemløsestrategiens 4 målsætninger henholdsvis de otte aftalekommuner og de ni bostøttekommuner arbejder med. Den øverste viser aftalekommunerne og den nederste viser bostøttekommunerne.

Målsætninger som aftalekommunerne har valgt at arbejde med

Gadesovere Unge Opholdstid Udskrivning/
løsladelse 
Albertslund 

 X

 

X

Esbjerg   

Frederiksberg 

Høje-Taastrup     

 
København 

Odense

X

X

X

X

Randers

X

X

X

Aarhus

X

X

X

X

Målsætninger som kommunerne i bostøttepuljen har valgt at arbejde med 

Gadesovere Unge Opholdstid Udskrivning/
løsladelse 
Aalborg 

 

X

X

Guldborgsund   

X

X

 

Herning

X

X

 

Horsens  

 

X

 

Hvidovre

X

X

X

X

Næstved

X

X

X

X

Svendborg

 

 

X

 

Varde

 

 

X

X

Viborg

 

X

X

 

Herudover kan det nævnes, at Esbjerg, Odense, Randers og Århus arbejder med God udskrivning. God udskrivning handler om med udgangspunkt i køreplanen for God Løsladelse at finde et fælles afsæt for at igangsætte et metodeudviklingsarbejde der skal sikre en boligløsning og generel koordination ved udskrivning fra hospital eller behandling.

SFI har med udgangspunkt i hjemløsetællingen fra uge 6 i 2009, udarbejdet en Hjemløseprofil for hver af de otte aftalekommuner. Af hjemløseprofilerne fremgår det totale antal hjemløse der blev registreret i kommunen under tællingen, samt hvilken slags hjemløshed borgerne har problemer med. Således giver hjemløseprofilerne et indblik i det samlede antal hjemløse der er kommunerne, samt hvilken "type" af hjemløse det drejer sig om. Nedenstående tabel viser hjemløseprofilerne for hver af de 9 bostøttekommuner. Signaturforklaring af hvad de 9 kategorier dækker over findes nedenunder tabellen.

Signaturforklaring

På baggrund af hjemløseprofilerne har kommunerne udarbejdet hjemløseplaner, der som nævnt redegør for, hvilke metoder/indsatser kommunerne vil arbejde med, hvordan de bidrager til at nå målsætningerne i hjemløsestrategien, og hvilken effekt de konkret forventer i forhold til nedbringelse af antallet af hjemløse.

I den nedenstående tabel ses aftalekommunerne og bostøttekommunerne. I tabellen findes kontaktoplysninger til projektlederne i alle kommunerne. Endvidere findes links til SFI's hjemløseprofiler af aftalekommunerne, aftalekommunernes hjemløseplaner samt bostøttekommunernes projektansøgninger.

Aftalekommuner 

Bostøttekommuner

Albertslund
Thomas Land Christiansen, Tlf. 4368 6400
thomas.christiansen@albertslund.dk  
Hjemløseprofil
Hjemløseplan

 

Aalborg
Peter M. Kjærulff, Tlf. 9637 3530
pmkj-fb@aalborg.dk
Projektansøgning

Esbjerg
Karin Egholm, Tlf. 7616 9135 keg@esbjergkommune.dk 
Hjemløseprofil 
Hjemløseplan

 

Guldborgsund
Martin Lohse, Tlf. 2518 0405
mlo@guldborgsund.dk

Projektansøgning

Frederiksberg 
Louise Hunderup, Tlf. 2898 5106 
lohu01@frederiksberg.dk 
Hjemløseprofil
Hjemløseplan

 

Herning
Tina Ladefoged Hansen, Tlf. 9628 4065 pmuth@herning.dk
Projektansøgning

Høje Taastrup
Anja Enslev Mørkeberg, Tlf. 4359 1674 anjamoe@htk.dk 
Hjemløseprofil 
Hjemløseplan

 

Horsens
Mette Sand, Tlf. 3010 9209
mesa@horsens.dk 
Projektansøgning

København
Kim Roat, Tlf. 3317 3444
mv41@sof.kk.dk
Hjemløseprofil
Projekskitse 1 
Projekskitse 2 
Projekskitse 3 
Projekskitse 4

Projekskitse 5 
Projekskitse 6 
Projekskitse 7 
Projekskitse 8 
Projekskitse 9 

Projekskitse 10 
Projekskitse 11 
Projekskitse 12

 

Hvidovre
Kirsten Teilgaard Andersen, Tlf. 4185 0244 ksx@hvidovre.dk 
Projektansøgning

Næstved
Hanne Sørensen, Tlf. 2062 9595
hasoe@naestved.dk

Projektansøgning

Odense
Helle Brade Kreipke, Tlf. 6375 5614 hbk@odense.dk 
Hjemløseprofil 
Hjemløseplan

 

Svendborg
Thomas Nørgaard Nielsen, Tlf. 2048 8170
thomas.norgaard.nielsen@svendborg.dk

Projektansøgning

Randers
Ulla Gamtofte, Tlf. 8915 1356
ulla.gamtofte@randers.dk 
Hjemløseprofil
Hjemløseplan

 

Varde
Lene Simonsen
lesi@varde.dk
Projektansøgning

Aarhus
Nina Thorn Clausen, Tlf. 8713 2711
ntc@aarhus.dk

Marianne Damsgaard Hansen, Tlf. 8713 2580
mdha@aarhus.dk 
Hjemløseprofil 
Hjemløseplan

 

Viborg
Jette Dupont Lauridsen, Tlf. 2051 4708
jdl@viborg.dk
 
Projektansøgning

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S