dcsimg Metoderne i Hjemløsestrategien - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metoderne i Hjemløsestrategien

Et vigtigt mål for Hjemløsestrategien er, at der udvikles viden om, hvilke indsatser og hvilke organiseringsprincipper, der har størst effekt i forhold til at nedbringe hjemløshed i en dansk kontekst, samt at denne viden indsamles og dokumenteres. Metodeudviklingen i Hjemløsestrategien koncentreres om seks udvalgte metoder/tilgange, som er valgt på baggrund af, at der forskningsmæssigt er gode erfaringer med de pågældende indsatser i andre lande. Hertil kommer en indledende afdækning af mulighederne for at overføre og udvikle køreplaner for god udskrivning i stil med god løsladelse.

 
Sundholm
 

Metoderne i Hjemløsestrategien bygger på en ’Housing First’-tilgang. Erfaringer fra andre lande peger på, at en tidlig boligløsning for hjemløse kan være med til at stabilisere livssituationen for borgere med hjemløshed som problem. Forudsætningen er dog, at det er en del af en parallel indsats hvor boligløsninger for hjemløse kombineres med andre former for social støtte alt efter den enkeltes konkrete problemer og behov.

Hjemløsestrategien arbejder med forskellige slags metoder. En type metoder er bostøttemetoder, som specifikt sigter mod, at yde støtte til borgeren for at stabilisere hans eller hendes boligsituation. Andre metoder omhandler en metode til udredning, en køreplan for at sikre boligløsning efter løsladelse fra fængsel samt opsøgende og kontaktskabende indsatser.

De tre bostøttemetoder er:

  • Assertive Community Treatment (ACT)
  • Individual Case Management (CM)
  • Critical Time Intervention (CTI)

De øvrige metoder er:

  • Udredning og plan
  • God løsladelse
  • Opsøgende og kontaktskabende indsatser

Til hver af disse metoder er der lavet en metodebeskrivelse samt en skabelon til anvendelse af metoden. Ved at gå ind under hver af metoderne i menuen i venstre side, vil du komme videre til en side hvor den konkrete metode er beskrevet kort, og hvor du vil finde links til henholdsvis metodebeskrivelsen og metodeskabelonen. Du kan endvidere læse mere om metoderne i notatet "Notat om metoder på hjemløseområdet - indsatstyper og indsatsmodeller".

Nedenstående figur giver et overblik over, hvilke kommuner der arbejder med hver af de 6 metoder.

Udredning
og plan 
CTI CM

Albertslund
Esbjerg
Frederiksberg
København
Odense
Randers
Århus

Esbjerg
Frederiksberg
København
Odense
Århus
Ålborg
Guldborgsund
Herning
Hvidovre
Næstved
Varde
Viborg
Horsens 
Albertslund
Esbjerg
Frederiksberg
Odense
Randers
Århus
Ålborg
Guldborgsund
Herning
Hvidovre
Næstved
Svendborg
Varde
Viborg
Horsens 
 
ACT  Opsøgende og
kontaktskabende
arbejde  
God løsladelse 
København
Århus
Frederiksberg
København
Odense
Århus
Albertslund
Esbjerg
København
Odense
Randers
Århus

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S