dcsimg Assertive Community Treatment - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assertive Community Treatment

Indsatsen fra et Assertive Community Treatment-team (ACT-team) er en helhedsorienteret tværfaglig indsats, hvor fokus er på borgeren, og hvor det er borgerens behov og ønsker, der er styrende for indsatsen. At indsatsen er helhedsorienteret betyder, at borgerens samlede behov for eksempelvis sagsbehandling, misbrugshjælp, psykiatrisk behandling mv. er samlet i ACT-indsatsen.

 
 

Pointen med ACT er, at borgeren tilknyttes et tværfagligt team, som leverer den samlede indsats til borgeren. Dette team består af medarbejdere med forskellige professionelle baggrunde, eksempelvis psykiatere, psykologer, sygeplejersker, pædagoger, misbrugskonsulenter, beskæftigelseskonsulenter og sagsbehandlere. Tidligere hjemløse kan eventuelt også indgå og deltage med peer-support.

Den overordnede målgruppe for ACT-indsatsen er både gadehjemløse og personer, der er i fare for at miste deres bolig pga. komplekse sociale-, misbrugsmæssige- og psykiske problemer. Der er tale om borgere som ikke kan profitere af og fastholde kontakten til de allerede eksisterende tilbud, blandt andet fordi de ikke er i stand til selv at kontakte og møde kontinuerligt disse steder. ACT-medarbejderne har derfor en stor opgave i forhold til at opsøge, motivere og fastholde borgeren i indsatsen. ACT-teamet arbejder primært i det miljø, hvor borgeren opholder sig. ACT-medarbejderne tager ud og mødes med borgeren, der hvor han eller hun befinder sig, uanset om det er på gaden, på en boform eller i egen bolig.

Metoden tager også højde for, at der er tale om borgere, hvis liv er omskiftelige. Indsatsen byder på en høj grad af fleksibilitet, da der kan og skal skrues op og ned for intensiteten i forhold til det aktuelle behov, som borgeren har. Det betyder eksempelvis, at ACT-teamet i perioder hvor borgeren eksempelvis har særlige problemer i forhold til sindslidelse, misbrug eller boligsituation, følger borgeren tættere end ellers. Derfor er antallet af borgere pr. medarbejder er lavt, og indsatsen er fleksibel, så den løbende kan tilpasses den enkelte borgers aktuelle behov.

Du kan læse mere om ACT ved at downloade relevante dokumenter såsom metodebeskrivelsen og diverse oplæg fra metodeseminaret, nedenfor: 

Rammen for metoden – beskrivelse og skabelon
Metodebeskrivelse 
Metodeskabelon 

Slides fra metodeseminaret
Indledende oplæg fra Rambøll 
Oplæg fra Rambøll om dokumentationen af arbejdet med metoden 
Oplæg fra Servicestyrelsen
Oplæg fra Lars Benjaminsen

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S