dcsimg Opsøgende og kontaktskabende - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opsøgende og kontaktskabende

Opsøgende og kontaktskabende arbejde er en metode i socialt arbejde, som anvendes overfor udsatte grupper, som ikke selv kan eller vil opsøge støtte og hjælp fra systemet. Målet med metoden er at etablere en menneskelig og personlig kontakt med det primære sigte at arbejde med omsorg & harm reduction, brobygning til relevante tilbud samt respektfuldt menneskeligt med- og modspil.

 
 

Målgruppen for det opsøgende og kontaktskabende arbejde er de mest socialt udsatte og isolerede grupper af borgere såsom hjemløse, prostituerede, sindslidende og stof- & alkoholmisbrugere, som ikke selv er i stand til eller ikke vil opsøge systemet for at få hjælp til at forbedre deres livssituation. Ofte er borgerne i disse grupper skeptiske overfor at indgå i en relation eller blot have kontakt med personer, som de ser som repræsentanter for et system, som de ikke kan overskue eller har mistillid til. Omdrejningspunktet i det opsøgende og kontaktskabende arbejde er derfor, at lade "det sociale system" komme til borgeren, for på sigt at skabe en holdbar relation til en borger, så man derigennem kan komme til at hjælpe og støtte denne.

Der er således to overordnede formål med opsøgende og kontaktskabende arbejde. Det ene er at bekæmpe social isolation og yderligere udstødelse og har et forebyggende og stabiliserende sigte. Det andet er at give et tilbud, som skaber mulighed for at forbedre eller bryde en svær social situation, og samtidig gøre ham eller hende i stand til, at benytte samfundets muligheder og allerede etablerede tilbud.

Et af de vigtigste grundprincipper er, at man hjælper og støtter borgeren, der hvor han eller hun er. Fleksibilitet hvad angår tidspunkt og lokalitet for støtte er helt essentielt, idet arbejdet skal foregå på borgerens præmisser og i borgerens tempo. Hvad angår selve indholdet af det opsøgende arbejde kan der derfor ikke gives en specifik "opskrift" på, netop fordi indsatsen skal tilpasses de lokale omstændigheder og den enkelte borger. Af samme grund kan der ikke fastsættes tidsmæssige rammer for, hvor lang tid det tager at etablere en kontakt, eller for hvornår støtte-og kontaktforholdet kan afsluttes.

Du kan læse mere om det opsøgende og kontaktskabende arbejde, ved at downloade relevante dokumenter såsom metodebeskrivelsen og diverse oplæg fra metodeseminaret, nedenfor:

Rammen for metoden – Metodehæfte og skabelon  
SKP-metodehæfte 
Metodeskabelon

Slides fra metodeseminaret  
Indledende oplæg fra Rambøll 
Oplæg fra Rambøll om dokumentationen af arbejdet med metoden 
Oplæg fra Servicestyrelsen 
Oplæg fra Steen Guldager 
Oplæg fra Projekt UDENFOR

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S