dcsimg Udredning og plan - Rambøll Management Consulting A/S
 
|
Hjemløsestrategien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udredning og plan

Udredning og Plan er en metode til at systematisere og effektivisere indsatsen over for hjemløse, som sikres ved at alle væsentlige problemstillinger for borgeren er systematisk udredt. Metoden har to dele – en udredning og en plan. Teorien bag metoden er, at man ved at skabe rammer for en observerbar progression, hjælper borgere og medarbejdere til at håndtere den kaotiske her-og-nu livsstil, der karakteriserer hjemløshed.

 
 

Udredning og plan sigter mod en forbedring af borgerens livssituation på udvalgte områder som for eksempel bolig, helbred og misbrug og en øget uafhængighed af § 110 boformer, og på sigt en fastholdelse af permanent bolig med individuelt tilpassede støtteordninger.

Metoden består af to dele, en udredning og en plan. Først laves der en udredning af borgerens nuværende situation, håb, ønsker og egne vurderinger i forhold til 8 livsdomæner (se nærmere herom i den detaljerede beskrivelse) i samarbejde med en medarbejder. Dernæst udformes der en individuelt tilpasset plan for det videre forløb, som skal være med til at sikre en permanent bolig- og livssituation. Denne plan tager udgangspunkt i udredningen og er i samarbejde med borgeren udformet omkring 6 hovedspørgsmål (se disse i den detaljerede beskrivelse), der forholder sig til de 8 livsdomæner.

Udredning og plan bygger på en antagelse om, at borgeren selv skal være en del af forandringsprocessen for at den kan lykkes. Det handler om at finde motivation til at ændre ens livssituation i kombination med en erkendelse af og forståelse for ens nuværende situation, og de muligheder og begrænsninger den indebærer. Medarbejderen er en støtte og vejleder, men vedkommende må aldrig overtage og styre forløbet som den eneste der advokerer for forandring. Det skal komme fra borgeren selv.

Du kan læse mere om 'udredning og plan'-metoden ved at downloade relevante dokumenter såsom metodebeskrivelsen og diverse oplæg fra metodeseminaret, nedenfor:

Rammen for metoden – metodebeskrivelsen 
Metodebeskrivelse 

Slides fra metodeseminaret
Indledende oplæg fra Rambøll 
Oplæg fra Rambøll om dokumentationen af arbejdet med metoden 
Oplæg fra Servicestyrelsen 
Oplæg fra Dennis Lindhardt

© Rambøll Management Consulting A/S  -  hjemlosestrategien.ramboll.dk  -  printet 
© Rambøll Management Consulting A/S